Květiny a voda - květinová výstava

Volný čas, Pro děti

Jarní květinová výstava v reprezentačních sálech zámku, která bude součástí prohlídkové trasy. 30. března od 14.00 do 15.30 hod. ukázky aranžování historických květinových vazeb - florista Slávek Rabušic.


http://www.zamek-bucovice.cz/

Termíny