Evropský den mozku

Volný čas
V rámci projektu Zábavné kalendárium připravují knihovnice z dětského oddělení zábavné odpoledne plné úkolů, které mají prověřit paměť.
Termíny