Hospodářské dvory na Benešovsku

Volný čas
Přednáška Ing. Jana Žižky (NPÚ ÚOP Středních Čech).
Termíny