Masopustní rej masek

Lidová zábava, hrají Staropražští heligonkáři.
Termíny