Slavnost dne otevřeného nebe

Volný čas

Jsou místa, která od nepaměti přitahují pozornost. Horu Říp nemusíme představovat, je to významné silové centrum nejen naší země, se kterým jsou spojeny mnohé důležité události naší historie. Je součástí krajinného reliéfu silových sítí. Snad nejvýznamnějším duchovním svátkem je 30. březen – Den otevřeného nebe, kdy jsme více než kdy jindy blíže tajemstvím víry a vědění a k hloubkám Bytí. Tento den znali a využívali již lidé dávných dob, hledali a nacházeli zde inspiraci, odpočinek, pomoc i posilu pro duchovní práci. Příroda je chrám největší. Tato slavnost je v neposlední řadě i slavností přinašeče z Prahy, který se rodí jen jednou za 2000 let.
 
Již po dvacáté, od roku 1995, se 30. března ve 12 hodin koná každoročně na hoře Říp setkání v rámci slavnosti Dne otevřeného nebe. Druhá část, konaná ve spolupráci s nadačním fondem Bytí, pokračuje od 15 hodin kulturním programem v domě Biotronické centrum sociální pomoci v Praze, Soukenická 21, kde probíhá den otevřených dveří. Tímto vás zveme na toto již tradiční setkání. Vždyť společné věci jsou otevřeny pro všechny bez rozdílu. Přijďte, budete vítáni.

Termíny