Plakát v souboji ideologií 1914 – 2014

Výstava
Výstava Plakát v souboji ideologií 1914-2014 odkazuje k známému výroku „the medium is the message“, který se poprvé objevil v knize Marshalla McLuhana Understanding Media (1964). Záměrem výstavy je z perspektivy současné společenské situace ukázat součinnost média propagandy, jakým je plakát, s poselstvím dominantních ideologií v průběhu posledních sta let.
Termíny