Historie ručního papíru v Evropě

Volný čas
Přednáška s ukázkami výroby ručního papíru. Host: Michal Gorec.
Termíny