Trénink paměti

Volný čas
V rámci Národního týdne paměti vyhlášený Českou společností pro trénování paměti a mozkový jogging Vás zveme na úvodní přednášku "O trénování paměti". Dozvíte se, co trénování paměti obnáší a v čem pomáhá. Následovat budou další přednášky s praktickými cvičeními, v kterých si můžete prověřit stav vaší paměti. Přednášet bude Mgr.H.Vitásková.
Termíny