Petr Písařík

Výstava
Petr Písařík spojuje nekonformnost s perfektním technickým řešení, jednoduché a přitom výstižné vyjádření s citem pro oslnivý dekor. Dokáže vytvořit koncept výstavy přímo pro daný prostor. Pro Galerii NoD připravuje projekt, ve kterém se bude prolínat střídmá minimalistická instalace v prostoru galerie s dekorativnějším řešením v kavárně. Představí se tak oba póly umělcovy tvorby, které sice stojí v určitém kontrastu, ale zároveň z nich jasně vyčteme jeho vyhraněný názor.
Termíny