Malířství 19. století

Volný čas
Cyklus přednášek představí dějiny evropského malířství v období od konce 18. století do počátku modernismu, tedy zhruba do roku 1890.
Termíny