BESEDA SE SPISOVATELKOU KLÁROU JANEČKOVOU

Volný čas
Beseda s autorkou knih Ďábelská tvář, Srdce v písku, Zrada, Prokletý původ, Manželské okovy, Temnota a jiné.

Termíny