Pěší celonoční postní pouť ze Sv. Kopečku na Sv. Hostýn

Volný čas
Tradiční jarní, postní, pěší, celonoční pouť uskuteční poutníci ze Sv. Kopečka na Sv. Hostýn o víkendu 4. – 5. dubna 2014. Pouť bude zahájena týden před Květnou nedělí v pátek 4. dubna 2014 mši svatou v 18.00 hodin v bazilice Navštívení Panny Marie na Sv. Kopečku. Pak se poutníci vydají na již 17. noční, pěší, postní pouť, která je dlouhá 50 km. Na Sv. Hostýn poutníci dorazí v sobotu ráno. Mše svatá na závěr pouti bude v 7.00 hodin v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Sv. Hostýně. Případný odvoz raněných během cesty je zajištěn. S sebou si vezměte svačinu, dobrou náladu a dobré pohodlné boty. Zpáteční cestu ze Sv. Hostýna si zajišťuje každý sám. Více informací na www.hostyn.cz, www.farnostlouka.cz

Termíny