Nedělní kávička v knihovně

Volný čas
S výtvarnou dílničkou. Půjčování na všech odděleních.

Termíny