Tradiční dětský karneval

Volný čas
Pořádá TJ Sokol v KD. Zábavnou show provází kapitán Víťa, klaun a kouzelník Kuk a teta Dita.

Termíny