13. Farmářský jarmark

Volný čas
Středisko volného času Včelín pořádá tradiční Farmářský jarmark s českými potravinářskými produkty a řemeslnou výrobou, který se uskuteční v sobotu 8. listopadu 2014 na Masarykově náměstí v Bystřici pod Hostýnem. Ochutnat můžete nejpovedenější marmelády v soutěži "O nejchutnější marmeládu". Více informací i o soutěži na www.svcvcelin.cz, tel. 731 162 816

Termíny