12. Farmářský jarmark

Volný čas
Středisko volného času Včelín pořádá tradiční Farmářský a řemeslný jarmark s českými potravinářskými produkty a řemeslnou výrobou, který se uskuteční v sobotu 12. července 2014 na Masarykově náměstí v Bystřici pod Hostýnem od 8.00 do 13.00 hodin. Pro děti připravena řezbářská dílnička, dráteník, zmrzlina a ledová tříšť z Opočna. Více informací na www.svcvcelin.cz

Termíny