VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ PETRY CHALOUPKOVÉ

Volný čas
Výstava fotografií slečny Petry Chaloupkové. Výstava bude přístupná veřejnosti do 30. května 2014 v oddělení pro dospělé čtenáře a na pobočce Máj v běžné půjčovní době. Knihovna Františka Kožíka – oddělení pro dospělé a pobočka Máj.

Termíny