Velká válka 1914 - 1918

Volný čas
Výstava pořádaná k 100. výročí vypuknutí první světové války v rámci projektu Velká válka 1914-1918. Na její přípravě se podílejí pobočky muzea ve Veselí n. Mor. a Kyjově, dále Státní okresní archiv Hodonín, Československá obec legionářská Hodonín a 19. prapor SOS Hodonín. K vidění budou mj. dobové fotografie, vojenské uniformy, součásti výstroje, zbraně a vyznamenání. Pro děti jsou na výstavě připraveny tematické úkoly. Na závěr výstavy proběhne 16. 5. muzejní noc s doprovodným programem spadajícím do období první světové války. Vernisáž výstavy proběhne 6. 3. v 17 hodin.

Termíny