Dobrý proti severáku

Volný čas
Lukáš Hejlík s LIStOVáNím (cyklus scénických čtení) + prodej knihy.

Termíny