Jak zestárnout

Hudba
Koncert z nových písní Jana Buriana, písničky ze současnosti, aktuální fejetony, kritická zamyšlení, odpovídání na dotazy z publika, diskuse, humor, poezie..zábava.
Termíny