MIchal Czanderle: Fotografie válek, 2. část

Výstava
Linearita, determinovaná každým uskupováním obrazů na základě dějinné následnosti, vystupuje o to více v jednotlivých historiích filmu a fotografie, oč méně ji lze definovat jen na základě osamocené lidské paměti. Fotografické obrazy mající na jedné straně úlohu dokumentovat závažné civilizační událostI, přesněji události válečné, jsou výjevy momentů, jejichž individuální drama a vypětí byly ustáleny pro budoucnost. Právě proto mají mnohé snímky tohoto druhu blíže naší paměti nežli samotné dění, důvody a následná bída válek. Na druhé straně tyto fotografie vytvářejí schéma a nástroj k přivolání jistých obrazů, jistých úseků temných stránek minulosti. Co nám ovšem nakonec vytane v mysli jsou právě a jen konkrétní technické obrazy-fotografické nebo filmové; dějinná paměť je tudíž zprostředkována dokumentem anebo spektáklem. Obecná závažnost a šíře konfliktů se na lineárně ubíhající časové křivce maže. Mizí hrůza následků, zůstává obraz detailu hrůzy, zbývá mentální a psychologický proces vnímání destrukce těla nebo kolapsu humanity.
Termíny