Jiří Mika: Obrazy a grafiky

Výstava
Jiří Mika (*22.2.1946 - +10.1.2012) vystudoval SUPŠ v Praze, podílel se na restaurátorských pracech např. na Rudolfinu, Žofíně, či na čs. ambasádě v Římě. Dlouhodobě pracoval pro Československou televizi a díla z jeho volné tvorby jsou zastoupena ve sbírkách v nejen v ČR, ale i v Evropěči USA. "Jiří Mika byl jedním z nejlyričtějších představitelů české abstraktní krajinomalby. Ke znakovému zobrazení vybraných individuálních motivů v krajině a k vyjádření její poezie pracoval s expresivní barevnou plochou i skvrnou, vkládanými materiály a s gestickým tahem štětce ve volném "snovém" obrazovém prostoru." J.Urban Přijdte se podívat na ojedinělou výstavu složenou nejen z milníků jeho tvorby, ale i z drobných grafických prací, kterým se dlouhodobě věnoval.
Termíny