Aleš Maroši - Na co štětec?

Výstava
Obrazy malované technikou airbrush.
Termíny