Masopustní rej + vepřové hody

Průvod masek z klášterního nádvoří na náměstí V+W. Do pochodu, k poslechu i tanci hraje kapela Coda. Na náměstí malý jarmak, stánky se zabijačkou.
Termíny