Roční období (Die Jahreszeiten)

Hudba, Vážná hudba, Opera, Klasická hudba
Termíny