Nové infekční nemoci - riziko pro lidi i zvířata?

Volný čas
Přednáška Mgr. Jana Zukala, Dr., MBA, vědeckého pracovníka z Ústavu bilogie obratlovců v Brně.
Termíny