Já jsem já

Film, Dokument
Snímek autorské dvojice Corinne van Egeraat a Petra Loma je intimní výpovědí čtyř mladých egyptských žen. Nejedná se o pouhé pozorování, samotné hrdinky filmu berou do ruky kameru a jejím prostřednictvím odhalují své vnitřní životy. Jejich niterné sny, pocity a touhy kontrastují s chaotickou realitou porevolučního Egypta. Citlivost a tvůrčí přístup k vnějšímu světu se projevuje nejen v jejich příbězích, ale také ve vizuálním zpodobnění jejich světů. Egypt prošel výraznou politickou změnou, ale vnitřní revolta, která se odehrává v duších žen, teprve čeká na svůj okamžik, na proměnu společnosti jako takové.
Termíny