Masarykův odkaz

Výstava
Výstava je uspořádána ve spolupráci s Masarykovým demokratickým hnutím v Praze.
Termíny