Paul Rowan: klíčová osobnost kanadského designu v Praze

Kurzy, vzdělání, konference
Přednáška Paula Rowana poprvé v Praze!

Designér, spoluzakladatel a viceprezident proslulé kanadské designerské společnosti Umbra, Paul Rowan se podělí o své zkušenosti s řízením designérské značky s více než třicetiletou tradicí.

Umbra působí především v Kanadě a USA. Zaměřuje se na moderní, přirozený, originální a cenově dostupný design pro domácnost, který je dostupný ve více než 35 000 obchodů ve více než 90 zemích světa.

Vstup na přednášku je díky podpoře UTB Zlín zdarma. KAPACITA ale OMEZENA! Potvrzujte účast na galerieCZD@czechdesign.cz. Těšíme se!

***************************************************
Lecture of Paul Rowan for first time in Prague!

Designer, co-founder and vice-president of renowned Canadian design company Umbra – Paul Rowan will share his experiences with management of design brand with more than 30 years tradion.

Umbra is the worldwide leader in modern, casual, original, affordable design for the home. The company’s products are available at over 35,000 retailers in more than 90 countries.

Free entrance for lecture thanks to support of Tomas Bata University in Zlin. CAPACITY LIMITED! Confirm your attendance on galerieCZD@czechdesign.cz. We are looking forward to see you!
Termíny