Alena Ježková navštíví se svou knihou Tichá srdce Starou Boleslav

Volný čas

Knihovna Eduarda Petišky připravuje v rámci Března - měsíce čtenářů akci v prostorách své staroboleslavské pobočky. V úterý 25. března ji navštíví spisovatelka Alena Ježková. Na besedě a autogramiádě představí svou knihu Tichá srdce, věnovanou dějinám působení šesti řeholních řádů u nás: benediktinů, cisterciáků, premonstrátů, františkánů, dominikánů a boromejek. Po více než pětileté autorčině přípravě a sběru podkladů vznikla pozoruhodná publikace, v níž najdeme osudy více i méně známých českých klášterů, výpovědi pětadvaceti řeholníků, svědectví z 50. let minulého století, kdy komunistický režim kláštery zrušil, řeholníky posílal do internačních táborů, někdy i do věznic a pracovních lágrů. Akce začíná v 18:30 hod.

Účinkují

Alena Ježková

Termíny