Docela Malý Festival

Divadlo
Přehlídka divadelních souborů ze ZŠ, ZUŠ a gymnázií.
Termíny