Co všechno máme...

Výstava
Ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové se nachází řada významných uměleckých děl, jen menší část z nich je vystavena ve stálé expozici českého moderního umění, další díla galerie půjčuje na významné výstavy u nás i v zahraničí, jiná díla jsou uložena v depozitářích. Právě z těchto děl je sestavena výstava Co všechno máme… a do výstavního souboru budou zařazena také nejdůležitější umělecká díla, která galerie získala do svých sbírek v posledních pěti letech.
Termíny