Praha snů - film + debata

Volný čas
Jak se cítí ženy, které denně překonávají zbytečné bariéry a jak vypadá jejich cestování veřejnou dopravou? Co od města, ve kterém žijí, očekávají studentky vozíčkářky, matky dětí s postižením, seniorky a co k jejich „Praze snů“ nepatří? Moderuje Alice Němcová Tejkalová.
Termíny