Zhmotnění neskutečného

Výstava
Výstava originálních děl Salvadora Dalího ze soukromé sbírky. Výstava umělce světového jména exkluzivně představí v České republice na sto jeho originálních děl - litografií, dřevorytů, keramiky, práce z bronzu, stříbra a zlata, reprezentujících umělecké realizace idejí surrealismu a Salvadora Dalího. Jsou zhmotněním Dalího názorů a jeho originálního výtvarného jazyka. Za tím, co je viditelné pouhým okem, je vždy obrovská škála něčeho nevýslovného, ale mnohem důležitějšího, než to, co vidíme. Toto tajemství přitahuje a nutí k zamyšlení nad základními otázkami existence. Dalího kreativita je více „myslet“ a „prezentovat“ spíše než „vidět“.
Termíny