SITz - Angela Lamprianidou

Volný čas
Choreografie SITz usiluje o popření paradigmatu světa, které se nachází v oblasti vzpřímeného těla. SITz je nikdy nekončící tanec homo sedens. Jeho dějiny jsou dějinami kontrastu: stojící herci versus sedící publikum, dělání versus sledování, performer versus svědek. Sociální a kulturní význam sezení (a jeho pokřivených choreografií) je především velkým ženským tématem. Žena v dějinách hraje druhé housle, je nedobrovolným divákem veskrze machistických dějin, jimž vsedě přihlíží.
Termíny