Jiří Urban, šperkař, klenotník, restaurátor

Výstava
Výstava šperků, šperkařských objektů a kopií středověkých klenotů uspořádaná k životnímu jubileu zlatníka a šperkaře Jiřího Urbana. Výstava umožňuje shlédnutí unikátních zlatnických skvostů - císařské koruny Svaté říše římské a parléřovské monstrance ze Sedlce u Kutné Hory. Právě tyto dva unikáty, díky vstřícnosti majitelů výjimečně zapůjčené ze stálých expozic v Sedlci a na Karlštejně, jsou vrcholem první části výstavy autora kopií těchto exponátů. Je nutno připomenout, že jsou to unikáty velmi cenné, a tak je možnost jejich vystavení velmi omezená.
Termíny