Jack: Adam Stanko a Helena Sequens

Výstava
Diplomantský projekt Heleny Sequens a Adama Stanka, studentů oboru sochařství na VŠUP v Praze. ,,Došli jsme na rozlehlé prostranství kolem obelisku, stín nemilosrdně určoval tok času, který pozbyl smyslu před pár týdny. Vyleštěný mramor nejevil známky stárnutí...byl nemilosrdně upřímný a ve své čisté krutosti nás vydal na pospas ostrému zvuku kožených bot. Jenom Argos našlapoval měkce."
Termíny