STROM – POCTA JINDŘICHU PRUCHOVI

Výstava

Prvního září 2014 tomu bude 100 let, co na počátku první světové války padl malíř Jindřich Prucha. V jeho malířské tvorbě tvoří důležitou část obrazy stromů a interiérů lesa. Koncepce výstavy by měla být jakousi poctou Jindřichu Pruchovi. Pruchovo dílo je v kontextu českého umění nepominutelnou a postupně stále více doceňovanou hodnotou. Zdůrazňované jsou zejména dobové souvislosti jeho malířské tvorby, ale jako poněkud opomíjený se jeví jeho případný vliv na další generace, včetně malířů současných. Výstava může tuto skutečnost nanejvýš naznačit, měla by však zejména ukázat zájem současných malířů o téma stromu a interiéru lesa, které patří k Pruchovým tématům erbovním. Početnost, kvalita a mnohdy i soustavnost práce okruhu vybraných autorů se v tomto směru ukazuje být možná až překvapivá. Patří k nim zejména Daniel Balabán, Vladimír Kokolia, Marie Blabolilová, Inge Kosková, Pavel Mühlbauer, Jan Jemelka, Svatopluk Otisk, Miroslav Koval, Anežka Kovalová, Jan Klimeš, Petr Kvíčala,  Pavla Dvorská, Pavel Hayek, Jiří Petrbok, Jan Steklík, Petr Veselý, Martin Zálešák.

Termíny