Nová architektura v jižním Tyrolsku

Výstava
Druhá přehlídka současné architektonické tvorby v regionu Jižního Tyrolska představuje 36 projektů vybraných mezinárodní porotou v čele s kurátorem výstavy Flavio Albanesem (IT), Wolfgangem Bachmannem (D), Bettinou Schlorhaufer (A), Annette Spiro (CH) a Vasou Perovičem (SI). Specifičnost tohoto regionu s jeho zvláštní geopolitickou a kulturní dimenzí v lokalitě ovlivňovanou „baukultur“ ze Švýcarska a Rakouska nabízí možnost si uvědomit možnosti regionálního kontextu v současném globálním architektonickém paradigmatu. Výstava prezentuje analýzu ekonomických změn, které se staly pozitivním hybatelem v rámci inovativního architektonického hnutí v Jižním Tyrolsku. Výběr je založen na hlavních ukazatelích, kterými jsou nestabilita, prozatímní povaha, věcí, narativita, nevinnost a otázka redefinice pojmu landscape. V souladu s tímto hlediskem je výstava, připravená galerií Arte Merano koncipována jako tekoucí a poetický obraz příběhu.
Termíny