Koupání bez hranic

Výstava
Liberec a Žitava se mohou pochlubit významnými městskými lázněmi z doby historismu. Jejich architektura i různá využití nás motivují zabývat se fascinující historií lázeňství v oblasti Euroregionu Nisa, od středověké studny mládí přes barokní lázeňská zařízení, luxusní koupelny v zámcích a vilách až po reformovaná koupaliště a wellness paláce současnosti. Výstava nabídne množství dobových exponátů spojených s fenoménem lázeňství a koupání, to vše doplněno rozsáhlými reprodukcemi, zajímavými exponáty a doprovodnými texty.
Termíny