Čisté Teplicko

Výstava
Výstava fotografií na téma černých skládek na Teplicku
Termíny