Václav Hájek z Libočan - život a dílo

Výstava
Přijďte se podívat na výstavu, která seznamuje s životními peripetiemi autora jednoho z našich nejvýznačnějších středověkých děl - Kroniky české, která poprvé vyšla v r. 1543. Kronika je nikoli přísně vědeckým, ale především literárním dílem, ve kterém Václav Hájek z Libočan (1499-1553) usiloval o čtivý a poutavý popis historických událostí, počínaje příchodem Čechů do země a konče korunovací Ferdinanda I. v r. 1526. Kronika po staletí sloužila jako hlavní pramen mnoha dalším kronikářům a dějepiscům. Podklady pro výstavu zpracoval Ústav pro českou literaturu AV ČR.
Termíny