Zlínský obraz světa II.

Výstava
Výstava představí výtvarné práce některých studentů a absolventů Zlínské soukromé vyšší odborné školy umění, oborů Užitá malba, Grafická tvorba a Sochařská tvorba. V tomto roce si škola připomíná 20. let svojí existence, výuka byla zahájena v září 1994, od počátku je součástí školy i herecký ateliér, obor Hudebně dramatické umění. Výstava Zlínský obraz světa II. je ukázkou prací z archívu školy a navazuje na první verzi takto nazvané výstavy v roce 2009 (tehdy k 15. výročí) v prostorách KGVU na zámku ve Zlíně. Představí kresby, grafiky (volné i užité), malby, sochy a objekty od mladých autorů prezentujících se dnes na současné výtvarné scéně či ve výtvarné praxi. Z vystavujících bych uvedl například z malířů Petra Kunčíka, Martina Čadu, Jana Sytaře, Petra Duba, Petra Bařinku, Tomáše Hrubiše, Pavla Bažanta, Hanu Bartošovou-Háblovou nebo Martina Kyrycha, grafikami se představí Kateřina Janošíková, Libor Vašíček, Markéta Prokopová, Tereza Pokorná, Žaneta Drgová či Marek Ehrenberger. Prostorovou tvorbou (sochy či objekty) budou zastoupeni Zdeňka Saletová, Denisa Hřičiščová, Alena Pečivová, Eva Vavrečková, Jakub Šimek, Tomáš Juřička, Libuše Pražáková, Petr Gerych či Miroslav Dolák a mnozí další mladí tvůrci.
Termíny