Příběh Edwina Honiga

Film, Dokument
Uznávaný filmař Alan Berliner zaznamenává hluboce osobní příběh matčina bratrance – slavného básníka, překladatele a profesora Edwina Honiga – na jeho cestě do tajů Alzheimerovy choroby. Snímek, který vznikal pět let, představuje neohrožený portrét Edwinova života i práce. Prostřednictvím návštěv a rozhovorů s Edwinem, jeho přáteli a bývalými studenty a bohatého archivního materiálu film dokumentuje pomalé duševní opotřebení, které se plíživě zmocňuje Edwinovy mysli.
Termíny