Česká filharmonie, Hélène Grimaud - klavír

Hudba
Dále vystoupí: Andrea Rysová – flétna, Vladislav Borovka – hoboj, František Bláha – klarinet, Tomáš Františ – fagot, Jana Boušková – harfa, Jiří Bělohlávek – dirigent.
Termíny