Vysočanské fragmenty I. - okolí Kolbenky

Volný čas
V centru pozornosti bude část městské čtvrti, jejíž vznik inicioval a kterou dlouhodobě formoval rozvoj průmyslu. Popsána bude především slavná tradice Kolbenovy elektrotechnické továrny a její postupný růst i současný zánik. Kromě základů zdejší industrie, kterou představoval místní cukrovar a proslulé Odkolkovy mlýny, bude vzpomenuta též minulost české letecké výroby a dojde k odhalení skrytých půvabů továrního komplexu Aero a Praga. Opětovně se soustředíme na důležitý vztah mezi budováním nových dopravních staveb, přínosem veřejné dopravy a urbanistickým rozvojem čtvrti. Pojednáno bude též o nouzových koloniích budovaných v časech bytové krize (Za Aero, Čína) i o smutné etapě plošné asanace starých Vysočan na konci 80. let 20. věku. Zmíněn bude filosofický odkaz Ladislava Klímy, jenž prožil část svého pozoruhodného života ve zdejší čtvrti. Přednáší Ing. arch. Radim Gabor.
Termíny