Příběhy ohrožených rodin

Volný čas
Komponovaný večer členů občanského sdružení „Za branou“, kteří pomáhají rodinným příslušníkům odsouzených. V rámci večera bude promítnut dokumentární film Petra Mikšíčka „Rodina počká“.
Termíny