Lidé Vítkovska

Výstava
Fotovýstava Doc. Jindřicha Štreita.
Termíny