O ptačím sněmu

Divadlo
Muzicírování s ptačími kamarády, kteří se po prázdninách slétli na svůj oblíbený strom.
Termíny