Mgr. Tomáš Bernhardt: Plzeň v roce 1893

Volný čas
Panoramatický snímek Plzně pořídil zdejší lékárník Edvard Kalser, majitel lékárny u Bílého jednorožce na náměstí. Je cenný zejména tím, že zobrazuje město jako celek na počátku rychlého rozvoje za purkmistra V. Petáka (zvolen v r. 1892), a také na počátku systematičtějšího uplatňování územního plánu. Snímek tak zobrazuje některé rysy města, které byly dalším vývojem setřeny, jako jsou například koncentrace sídel v blízkosti průmyslových podniků nebo monumentalita některých staveb (např. škol). Snímek je vhodným doplňkem k soudobým mapám, neboť umožňuje lépe pochopit prostorové vztahy soudobé Plzně.
Termíny